This is information from April 2022 - March 2023.

Staff


Associate Professor

Kouki Nagamune

Students


Doctor Course

Master Course
Second Grade
Tsubasa Abe

Atsunori Uesaka

Mikoto Ogawa

Shoei Nomura

Naohiro Matsumoto

Yuma Mizutani

First Grade
Takato Okuwa

Kensuke Sigenaga

Yuki Yamamoto

Yenquin Xie

Undergraduate
Final Grade
Hiroki Kato

Ryoga Ishizuka

Ryota Yagi

Ryusei KasaiResearch Students


Shenlong He


Alumni


2021
Liu Kaifeng (D)
in Summer Graduation.

Jing Yimin (M)
in Summer Graduation.

Ikko Shimizu (M)

Akito Nakano (M)

Koichi Hirazawa (M)
2020
Masanori Adachi (M)

Naotaka Tomita (M)

Shun Mitamura (M)
2019
Ryo Sakashita (M)

Makoto Yamada (M)
2018
Yuki Azuma (M)

Ayaka Gonda (M)

Tsuzuki Yujiro (M)

Kannna Nagatsuka (B)

Mari Kamiya (B)

Taishi Tsuzuki (B)
2017
Hiroshi Nishiguchi (D)

Aoike Keita (M)

Yuki Tanaka (B)

Keisuke Takata (B)
2016
Long Zhong Jie (Untill September) (D)

Masayuki Uchida (B)

Kazuki Nishii (B)
2015
Shogo Kawaguchi (D)

Muhamad Khairul Bin Ali Hassan (D)

Yosuke Uozumi (D)

Yusuke Shimizu (M)

Shota Aoki (B)

2014
Mohd Hanafi Bin Mat Som (D)

Satoshi Nishino (M)

Akira Maki (M)

Zhang Feng (M)

Ryoma Kobayashi (B)

Kaori Sakamoto (B)

Natsuyo Togawa (B)

Yusuke Yoshino (B)
2013
Takashi Kamiya (M)

Yuki Yoshimoto (B)

Shota Nakayama (B)

Hisashi Tanabe (B)

Takuya Sakata (B)

Ryo Watanabe (B)

Yusuke Shimizu (B)
2012
Takayasu Toyoshima (M)

Shinichi Morinishi (B)
2011
Hikaru Shimada (B)

Mai Murakami (B)
2010
Tomoki Horita (B)

Hiroki Ohta (B)

Yoshihisa Suzuki (B)
2009
Naoya Otsuka (B)

Shoko Kurokawa (B)
2008
Toyomasa Ihana (B)

Yasuhiro Hayashi (B)

Takashi Mitsumura (B)

Keiseki Kaji (B)